اگر در مورد بهداشت روانی فرزند یا نوجوانم دلنگران هستم از کجا شروع کنم؟

هنگامیکه متوجه تغییرات در رفتار، روحیه و خلق و خو، عملکرد در مدرسه، نظافت شخصی و/یا روابط اجتماعی فرزند خود می شوید که غیرعادی یا مخل بوده، مناسبت سنی ندارند یا بیش از هم سنین خود پرشور و احساساتی به نظر می آیند، بیش از دوره عادی طول می کشند، یا اگر فرزند شما به نظر می آید که دیگر در فعالیت هایی که قبلاً شرکت می کرد مشارکت نمی کند یا از آنها لذت نمی برد، آنوقت اهمیت دارید که طلب کمک و راهنمایی کنید.

شما به عنوان ولی/مراقبت دهنده ممکن است هراسیده یا سراسیمه شوید، ولی این نکته اهمیت دارد که به یاد داشته باشید با اینکه ممکن است همیشه آسان نباشد، بیشتر چالش های بهداشت روانی از طریق ترکیبی از روان درمانی و دارو قابل درمان هستند. این نکته نیز حائز اهمیت است که به یاد داشته باشید که تنها نیستید- منابع و مأخذهای فراوانی برای حمایت به صورت آنلاین و در محدوده جامعه محلی وجود دارند تا به شما در پیمودن این راه کمک کنند.

برای فهرست کاملی از گزینه های اضطراری و غیراضطراری در BC، از ابزار "دریافت راهنمایی" استفاده کنید تا به شما کمک شود مسیر خود را در سامانه بهداشت روانی پیدا کنید. این ابزار به منظور ایجاد پیوند بین شما و منابع مورد نیاز شما و برای راهنمایی به شما در هر محله این فرایند می باشد.

برای دریافت اطلاعات، منابع و راهنمای بیشتر برای مسیریابی در سامانه بهداشتی روانی از تماس گرفتن با ما از طریق تلفن، ایمیل یا به طور شخصی درنگ نکنید.

BC Children's Hospital

This is an agency of Provincial Health Services Authority, providing provincial tertiary mental health services to the citizens of British Columbia. Programs include: Adult Tertiary Psychiatry, Geriatric Psychiatry, Forensic Psychiatric Services, Child & Adolescent Mental Health, Women’s Reproductive Mental Health, as well as the Provincial Specialized Eating Disorders Program for children and youth located at the BC Children’s Hospital.

Provincial Health Services Authority

Provincial Health Services Authority (PHSA) is one of six health authorities – the other five health authorities serve geographic regions of BC.

Ministry of Health

British Columbia Ministry of Health

RBC Children's Mental Health Project

RBC Children’s Mental Health Project is RBC's cornerstone “health and wellness” pillar; RBC Children’s Mental Heath Project is a multi-year philanthropic commitment to support community-based and hospital programs that reduce stigma, provide early intervention and increase public awareness about children’s mental health issues.

BC Children's Hospital Foundation

Through a wide range of fundraising events and opportunities, The BC Children's Hospital Foundation is united with its donors by a single, simple passion - to improve the health and the lives of the young people who enter BC Children's Hospital every day.