چالش ها و اختلالات بهداشت روانی چیست؟

چالش ها و اختلالات بهداشت روانی (یا بیماری های روانی) علائم و نشانه های بسیار گوناگونی دارند و ممکن است در افراد مختلف به صورت متفاوتی بروز کنند. این عوارض ممکن است نحوه تفکر، احساسات و رفتار فرد را تحت تأثیر قرار دهند. برخی علائم متداول اختلال روانی شامل تغییرات در روحیه و خلق و خوی فرد یا نحوه درک موضوعات و مشکلات، اشتغال و وسواس ذهنی و هراس، و احساس تشویش و دلنگرانی می شود. هیچ فردی در مقابل بیماری روانی مصون نیست – این مشکل ممکن است برای همه افراد در سنین، نژادها و طبقات اجتماعی مختلف پیش بیاید.

شناسایی زودهنگام چالش های بهداشت روانی و طلب کمک و راهنمایی حرفه ای در اسرع وقت بهترین روش پیشگیری از وخیم تر شدن علائم بیماری می باشد. بسیاری از چالش ها و اختلالات بهداشت روانی بسیار قابل درمان می باشند و شناسایی زودهنگام برخی از علائم به آن فرد امکان خواهد داد تا در مسیر بهبود کامل و موفقیت آمیز قرار گیرد.

 

 

BC Children's Hospital

This is an agency of Provincial Health Services Authority, providing provincial tertiary mental health services to the citizens of British Columbia. Programs include: Adult Tertiary Psychiatry, Geriatric Psychiatry, Forensic Psychiatric Services, Child & Adolescent Mental Health, Women’s Reproductive Mental Health, as well as the Provincial Specialized Eating Disorders Program for children and youth located at the BC Children’s Hospital.

Provincial Health Services Authority

Provincial Health Services Authority (PHSA) is one of six health authorities – the other five health authorities serve geographic regions of BC.

Ministry of Health

British Columbia Ministry of Health

RBC Children's Mental Health Project

RBC Children’s Mental Health Project is RBC's cornerstone “health and wellness” pillar; RBC Children’s Mental Heath Project is a multi-year philanthropic commitment to support community-based and hospital programs that reduce stigma, provide early intervention and increase public awareness about children’s mental health issues.

BC Children's Hospital Foundation

Through a wide range of fundraising events and opportunities, The BC Children's Hospital Foundation is united with its donors by a single, simple passion - to improve the health and the lives of the young people who enter BC Children's Hospital every day.