بهداشت روانی چیست؟

روش های بسیاری برای تعریف بهداشت روانی وجود دارد. برای اشخاص مختلف، ممکن است معانی بسیار متفاوتی داشته باشد. ما در Kelty، به بهداشت روانی صرفاً به عنوان بخشی از سلامتی کلی اشخاص نگاه می کنیم. به این معنی که "سلامتی" بدون بهداشت روانی وجود ندارد. بهداشت روانی بیش از صرفاً عدم ابتلا به بیماری روانی است – بهداشت روانی ذخیره و چاره مهمی برای موضوعات زندگی روزمره است. این موضوع بر روی نحوه احساس، تفکر و درکی که از دنیا داریم تأثیر می گذارد. داشتن بهداشت روانی نیکو و تندرستی به معنی توانایی در ایجاد توازن و انعطاف پذیری، توانایی در لذت بردن از زندگی و تحمل استرس و تنش عصبی به طور روزمره  و توانایی در چیره شدن بر شکست های بزرگتر است.

فلسفه ما

این نکته حائز اهمیت است که توجه کنیم چالش های بهداشت روانی فراگیر هستند و بیشتر ما در برخی مراحل در طول زندگی مان با چالش های بهداشت روانی به طور شخصی درگیر خواهیم بود یا فردی را می شناسیم که تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفته است.

ما در Kelty عقیده داریم که علیرغم اینکه تشخیص داده شده باشد که شما مبتلا به بیماری روانی هستید، هرفردی می تواند تندرستی روانی را تجربه کند. بسیاری از افرادی که مبتلا به بیماری روانی هستند زندگی شاد و پرباری دارند و بسیاری روابط شخصی معنی دار را برقرار می کنند.

BC Children's Hospital

This is an agency of Provincial Health Services Authority, providing provincial tertiary mental health services to the citizens of British Columbia. Programs include: Adult Tertiary Psychiatry, Geriatric Psychiatry, Forensic Psychiatric Services, Child & Adolescent Mental Health, Women’s Reproductive Mental Health, as well as the Provincial Specialized Eating Disorders Program for children and youth located at the BC Children’s Hospital.

Provincial Health Services Authority

Provincial Health Services Authority (PHSA) is one of six health authorities – the other five health authorities serve geographic regions of BC.

Ministry of Health

British Columbia Ministry of Health

RBC Children's Mental Health Project

RBC Children’s Mental Health Project is RBC's cornerstone “health and wellness” pillar; RBC Children’s Mental Heath Project is a multi-year philanthropic commitment to support community-based and hospital programs that reduce stigma, provide early intervention and increase public awareness about children’s mental health issues.

BC Children's Hospital Foundation

Through a wide range of fundraising events and opportunities, The BC Children's Hospital Foundation is united with its donors by a single, simple passion - to improve the health and the lives of the young people who enter BC Children's Hospital every day.